Όροι Χρήσης

  1. Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.mariailiaki.gr τίθεται σε λειτουργία, αυστηρώς και αποκλειστικά υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση μόνο εφόσον τους κατανοεί και αποδέχεται πλήρως.

Η εξακολούθηση της χρήσης του www.mariailiaki.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 2. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου απαρτίζεται, κατά μεγάλο βαθμό από  απόψεις ή επιλογές που αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τον συντάκτη αυτών, εντός του πλαισίου των διατάξεων του νόμου περί της ελεύθερης έκφρασης και της   προστασίας της προσωπικότητας. Ο επισκέπτης/ χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, οφείλει να σέβεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό παρατίθεται και να μην το προβάλει μερικώς ή κατά τρόπο ο οποίος διαστρεβλώνει το νόημα αυτού ή αντίκειται του σκοπού του.

Σε περίπτωση που απόψεις τρίτων ή έργα πνευματικής ιδιοκτησίας αναδημοσιευτούν στο www.mariailiaki.gr έχουν τεθεί με την άδεια των δικαιούχων ή καλόπιστα, καθώς βρίσκονται ήδη ελευθέρως διαθέσιμα στη δημόσια σφαίρα, για λόγους ενημέρωσης και με σκοπό την ανάδειξη αυτών. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

3. Προσωπικά δεδομένα

Ο διαδικτυακός τόπος www.mariailiaki.gr δεν προχωρεί σε καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Τυχόν σχόλια η μηνύματα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς παρέχουν, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη καθώς και για στατιστικούς λόγους.

4. Σήματα

Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των λογοτύπων και επωνυμιών του δικτυακού τόπου www.mariailiaki.gr οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 5. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Το www.mariailiaki.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία αναφέρεται ή/και παραπέμπει μέσω «διαδικτυακών συνδέσμων» (links),  διαφημιστικών συμβόλων (banners) ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί άμεσα και απευθείας στους αντίστοιχούς διαδικτυακούς τόπους και διαδικτυακές σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους.

Το www.mariailiaki.grδεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

6.     Αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές / συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.mariailiaki.gr αποτελούν μια προσφορά προς τους χρήστες/ επισκέπτες και δεν δύνανται να εκληφθούν ως παραινέσεις συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

7. Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου

Το www.mariailiaki.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του εξωτερικού περιεχομένου που αναρτάται στον δικτυακό τόπο, και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου αυτού.  Επιπλέον, δεν είναι τεχνικά δυνατό να γίνεται έλεγχος στην αυτόβουλη πρόσβαση ανηλίκων επισκεπτών/ χρηστών στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ο οποίος όμως εκ προοιμίου απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό και για το λόγο αυτό δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.mariailiaki.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο στους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρίσκο έκθεσης σε εξωτερικό περιεχόμενο και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών.

Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του www.mariailiaki.gr δεν ευθύνονται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.mariailiaki.grκαθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

9. Μεταβατικές διατάξεις

Το www.mariailiaki.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, για τους δε τελευταίους με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου

Το www.mariailiaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά  τμήμα ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες ή διαφημιζόμενους σε  αυτό.

10. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου  www.mariailiaki.gr παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για την παροχή των υπηρεσιών της, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Προβολή λεπτομεριών

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για την παροχή των υπηρεσιών της, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Προβολή λεπτομεριών

Κλείσιμο