Άνω Καρυόφυτο: Το χωριό με τα αρχοντικά και παλιά γεφύρια