Πλατύ: Το χωριό της Καλαμάτας με τις πλούσιες παραδόσεις