Άγιος Γεώργιος: Το χωριό με τις πηγές και το ρωμαϊκό υδραγωγείο