Πεντάπολη: Το χωριό των Σερρών με τα επιβλητικά αρχοντικά