Κάτω Κλεινές: Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι στη Φλώρινα