Γαβράκια: Το δυτικότερο χωριό της Φθιώτιδας δίπλα στο δάσος