Ραπτόπουλο: Το χωριό μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Ευρυτανίας