Δυτική Φραγκίστα: Εκεί όπου η φύση συναντά την παράδοση και την ιστορία