Μαυρομμάτι: Το χωριό με την πλούσια ιστορία, στη Βοιωτία