Ποταμοί: Το καταπράσινο χωριό με τα ποτάμια στη Δράμα