Καψοράχη: Το παραλίμνιο χωριό της Αιτωλοακαρνανίας