Άγιος Λαυρέντιος: Αέρας μια άλλης εποχής, στο Πήλιο