Σπήλαιο: Το χωριό των Γρεβενών που είναι χτισμένο στα 1000 μέτρα