Μυρίκη: Χτισμένο μέσα στα βουνά και τα τρεχούμενα νερά της Ευρυτανίας